Archiwa kategorii: Strona główna

Wpisy znajdujące się na stronie głównej…

Stanowisko Wykonawcy w sprawie wariantów proponowanych przez lokalne społeczności w trakcie spotkań informacyjnych

W związku z zakończoną akcją informacyjną oraz w kontekście nieprawdziwych informacji jakie pojawiają się na stronach internetowych a w tym w szczególności pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/groups/2231154900280820.

Cytat „Członkowie naszego stowarzyszenia w porozumieniu z projektantami drogi S8 przygotowali alternatywne rozwiązanie odcinka A2. Odsuwa ono drogę od miejscowości Przyłęk, Janowiec i Dzbanow. Poniżej grafiki oraz opis trasy. Do wtorku zbieramy podpisy pod listą poparcia tego wariantu. Osoby zainteresowane podpisem prosimy o kontakt w wiadomości lub komentarzu. Ekoosada Opolnica – Siedlisko Natury – gmina Bardo Janowiec.org.pl Sołectwo Przyłęk”

Informujemy, że Projektant nie wchodził i nie wchodzi w żadne porozumienia z żadnymi organizacjami, instytucjami, organami itp. w trakcie, przed oraz po zakończeniu akcji informacyjnej (w tym w szczególności podczas spotkań i dyżurów projektanta) i wszelkie tego rodzaju informacje podawane na stronach internetowych są nieprawdziwe.

Zakończenie spotkań informacyjnych

Dnia 11.06. 2019 r. zakończyły się spotkania informacyjne organizowane w gminach dotyczące rozwiązań projektowych przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” – etap II zadania, STEŚ

Spotkania te były organizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS).

Przypominamy także, że termin składania ankiet/stanowisk/opinii w sprawie przebiegów S8 upływa dnia 25.06.2019 r.

Spotkania informacyjne – termin wysyłania ankiet

W ostatnich dniach odbyły się spotkania informacyjne w gminach według terminów zawartych w tabeli z harmonogramem znajdującym się na stronie internetowej www.dk8.pl . Ostatnie spotkania informacyjne odbędą się 10.06. w Urzędzie Miasta Kłodzko oraz 11.06. w gminie Złoty Stok.

Dodatkowo przypominamy, że wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące wariantów drogi, należy przesłać w terminie 14 dni od daty spotkania, wypełniając i przesyłając ankietę dostępna na stronie internetowej www.dk8.pl . Ankiety w wersji papierowej są również dostępne w siedzibie Inwestora, Urzędnach Gmin i dodatkowo podczas spotkan informacyjnych w gminach. Poniżej tabela z terminami dla poszczególnych gmin.

Materiały dla gmin Kłodzko, Bardo, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie oraz Niemcza – spotkania informacyjne

W zakładce „spotkania STEŚ” , zamieszczono materiały na spotkania informacyjne w gminach: Kłodzko, Bardo, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie oraz Niemcza.

W zakres materiałów wchodzą:

– Ankieta

– Lokalizacja inwestycji (do wydruku na formacie A3)

– Plan lokalizacyjny – skala 1:50 000

– Plany Sytuacyjne – skala 1:2 000

Materiały dla gmin Ciepłowody, Sobótka, Kąty Wrocławskie oraz Kobierzyce – spotkania informacyjne

W zakładce „spotkania STEŚ”, zamieszczono materiały na spotkania informacyjne w gminach: Ciepłowody, Sobótka, Kąty Wrocławskie oraz Kobierzyce.

W zakres materiałów wchodzą:

– Ankieta

– Lokalizacja inwestycji (do wydruku na formacie A3)

– Plan lokalizacyjny – skala 1:50 000

– Plany Sytuacyjne – skala 1:2000

Spotkania informacyjne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS) zapraszają do udziału w prezentacjach publicznych dotyczących rozwiązań projektowych przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” – etap II zadania, STEŚ

Zainteresowanych informujemy, że w dniach od 22.05.2019 r. do 11.06.2019 r., w Urzędach Gmin, można zapoznać się z materiałami dotyczącymi przebiegów wariantów wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Materiały te dostępne są również na stronie internetowej: www.dk8.pl. W ramach akcji informacyjnej odbędą się spotkania, podczas których zaprezentowane zostaną rozwiązania projektowe dla tego zadania. Przed każdym spotkaniem odbędzie się dyżur projektanta, podczas którego będzie można uzyskać odpowiedź na indywidualne pytania.

Prognoza ruchu

W zakładce Prognozy ruchu  zamieszczono uzgodniony z Zamawiającym Tom E – „Analizy i Prognozy ruchu”  z etapu STEŚ. Prezentowana w załączonym dokumencie prognoza i analiza ruchu została wykonana dla klasy S o przekroju 2×2 na całej długości projektowanego odcinka drogi krajowej nr 8 z Kłodzka do Wrocławia.

 

Droga krajowa nr 8 na odcinku Kodzko – Wrocława w klasie S

W dniu 08 września 2018 r. został podpisany przez Ministra Infrastruktury Aneks do Programu Inwestycji dla przedmiotowego zadania w którym to zostało potwierdzone, że droga krajowa na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko będzie o parametrach klasy S i przekroju 2×2 na całej swojej długości.

Czytaj dalej Droga krajowa nr 8 na odcinku Kodzko – Wrocława w klasie S