Spotkania – STEŚ

Raport ze spotkań informacyjnych:

Raport ze spotkań informacyjnych

 

Na etapie Studium – Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego, są planowane spotkania informacyjne. Będą one prowadzone w tych gminach, przez które przebiegają warianty rekomendowane przez Zamawiającego (rekomendacja wariantów do kolejnego etapu prac projektowych zgodnie z zakładką Mapy – STEŚ). 

Materiały na spotkania w gminach: 

Materiały dla gminy i miasta Kłodzko

Plan sytuacyjny W1:

Plan sytuacyjny W2:

Plan sytuacyjny W3:

Plan sytuacyjny W4:

Materiały dla gminy Bardo

Plan sytuacyjny W1:

Plan sytuacyjny W2:

Plan sytuacyjny W3:

Plan sytuacyjny W4:

Materiały dla gminy Złoty Stok

Plan sytuacyjny W2:

Materiały dla gminy Ząbkowice Śląskie

Plan sytuacyjny W1:

Plan sytuacyjny W2:

Plan sytuacyjny W3:

Plan sytuacyjny W4:

Materiały dla gminy i miasta Niemcza

Plan sytuacyjny W1:

Plan sytuacyjny W2:

Plan sytuacyjny W3:

Plan sytuacyjny W4:

Materiały dla gminy Łagiewniki

Plan sytuacyjny W1:

Plan sytuacyjny W2:

Plan sytuacyjny W3:

Plan sytuacyjny W4

Materiały dla gminy Jordanów Śląski

Plan sytuacyjny W1

Plan sytuacyjny W2

Plan sytuacyjny W3

Plan sytuacyjny W4

Materiały dla gminy Ciepłowody

Plan sytuacyjny W1

Plan sytuacyjny W3

Materiały dla gminy Sobótka

Plan sytuacyjny W2

Materiały dla gminy Kąty Wrocławskie

Plan sytuacyjny W2

Materiały dla gminy Kobierzyce

Plan sytuacyjny W1

Plan sytuacyjny W2

Plan sytuacyjny W3

Plan sytuacyjny W4