Spotkania – STEŚ

Na etapie Studium – Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego, są planowane spotkania informacyjne. Będą one prowadzone w tych gminach, przez które przebiegają warianty rekomendowane przez Zamawiającego (rekomendacja wariantów do kolejnego etapu prac projektowych zgodnie z zakładką Mapy – STEŚ). Terminy tych spotkań zostaną ustalone w terminie późniejszym.