Spotkania – SK

W związku z realizacją zadania „Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” Wykonawca w dniach 19-22 czerwca 2017 r. przeprowadził spotkania informacyjne dla władz samorządowych powiatów, przez które przechodzą projektowane korytarze drogi krajowej nr 8 (DK8).
Celem spotkań było poznanie opinii w zakresie proponowanych przebiegów i rozwiązań dla korytarzy DK8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice).

Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą wymagań projektowych, parametrów technicznych projektowanej drogi oraz innych kluczowych elementów Studium Korytarzowego. Następnie Wykonawca zaprezentował plany sytuacyjne z proponowanymi przebiegami korytarzy na terenie poszczególnych powiatów. Przebieg korytarzy na terenie gmin został przedstawiony na broszurach informacyjnych dostępnych do pobrania poniżej.

  1. Powiat dzierżoniowski
  1. Powiat kłodzki
  1. Powiat świdnicki
  1. Powiat wrocławski
  1. Powiat ząbkowicki

Ostatnim elementem każdego ze spotkań był czas na dyskusję. Poniżej znajduje się podsumowanie wniosków, opinii i pytań, które poruszone zostały podczas spotkań w poszczególnych powiatach.


Prezentacja ze spotkania z dnia 25 maja 2017 dotyczącego realizacji zadania inwetsycyjnego