Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – odcinek nr IB

Informujemy, że w dniu 7.04.2021r. , Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice), odcinek realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie w wariancie WPR4.

Poniżej link do Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

obwieszczenie BIP S8 odcinek I

Przebieg projektowanej drogi S8 na odcinku realizacyjnym IB

Informujemy, że w zakładce Mapy umieszczone zostały pliki pdf. rysunków Planów Sytuacyjnych wariantu rekomendowanego na odcinku realizacyjnym IB.

Wariant rekomendowany, to wariant zgłoszony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Na odcinku realizacyjnym IB wariant rekomendowany przebiega m.in. przez lub w pobliżu takich miejscowości jak: Bardo, Potworów, Braszowice, Pawłowice, Grochowiska, Strąkowa, Ząbkowice Śląskie, Jaworek.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka nr 1B

W dniu 25.02.2021 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu został złożony wniosek o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice), odcinek realizacyjny nr 1B Bardo – Ząbkowice Śląskie.

W ramach zadania, odcinek realizacyjny nr 1 został dodatkowo podzielony na dwa odrębne zadania:

Odcinek 1A – Kłodzko – Bardo (bez węzła Bardo)

Odcinek 1B – Bardo – Ząbkowice Śląskie (z węzłem Bardo)

W zakres prac projektowych objętych aktualnym zamówieniem, po uzyskaniu Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zostaną opracowane 3 oddzielne Koncepcje Programowe wraz z PFU dla następujących odcinków drogi S8

Odcinek realizacyjny 1B – Bardo (z węzłem Bardo) – Ząbkowice Śląskie

Odcinek realizacyjny 2 – Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki

Odcinek realizacyjny 3 – Łagiewniki – Wrocław (Magnice)

Poniżej link do strony GDDKiA z informacją o złożeniu wniosku: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40920/Kolejny-wniosek-o-decyzje-srodowiskowa-dla-odcinka-S8-zostal-zlozony

Przebieg projektowanej drogi S8 na II odcinku realizacyjnym wariantu rekomendowanego

Informujemy, że w zakładce Mapy umieszczone zostały pliki pdf rysunków Planów Sytuacyjnych wariantu rekomendowanego na II odcinku realizacyjnym.

Wariant rekomendowany, to wariant zgłoszony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Na II odcinku realizacyjnym wariant rekomendowany przebiega m.in. przez lub w pobliżu takich miejscowości jak: Bobolice, Sulisławice, Ligota Mała, Niemcza, Kietlin, Przystronie.

Przebieg projektowanej drogi S8 na III odcinku realizacyjnym wariantu rekomendowanego

Informujemy, że w zakładce Mapy umieszczone zostały pliki pdf rysunków Planów Sytuacyjnych wariantu rekomendowanego na III odcinku realizacyjnym.

Wariant rekomendowany, to wariant zgłoszony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Na III odcinku realizacyjnym wariant rekomendowany przebiega m.in. przez lub w pobliżu takich miejscowości jak: Łagiewniki, Trzebnik, Glinica, Jordanów Śląski, Stary Zamek, Olbrachtowice, Owsianka, Królikowice, Chrzanów.

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – odcinek nr 2

Informujemy, że w dniu 17.12.2020, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczęła postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice), odcinek realizacyjny nr II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki w wariancie WPR1.

Poniżej link do Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

obwieszczenie BIP S8 odcinek 2

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka realizacyjnego nr 2

Informujemy, że w dniu 20.10.2020, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla odcinka Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki – jest to odcinek realizacyjny nr 2.

Poniżej link do strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39701/Wniosek-o-decyzje-srodowiskowa-dla-kolejnego-odcinka-S8-zostal-zlozony

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informujemy, że w dniu 30.09.2020, Regionala Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczęła postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowaych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice), odcinek realizacyjny nr III Łagiewniki – Wrocław(Magnice) w wariancie nr WPR1.

Poniżej link do Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

obwieszczenie BIP S8