Wszystkie wpisy, których autorem jest Karolina Szczepanik

Oświadczenie Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka”

Oświadczenie Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka” przekazane w nawiązaniu do Oświadczenia Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Bardo opublikowanego w dniu 18.06.2019 r. na profilu społecznościowym gminy Bardo:

https://www.facebook.com/gmina.bardo/photos/pcb.2180895085356579/2180893722023382/type=3&theater,

https://www.facebook.com/gmina.bardo/photos/pcb.2180895085356579/2180893718690049/?type=3&theater

Stanowisko Wykonawcy w sprawie wariantów proponowanych przez lokalne społeczności w trakcie spotkań informacyjnych

W związku z zakończoną akcją informacyjną oraz w kontekście nieprawdziwych informacji jakie pojawiają się na stronach internetowych a w tym w szczególności pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/groups/2231154900280820.

Cytat „Członkowie naszego stowarzyszenia w porozumieniu z projektantami drogi S8 przygotowali alternatywne rozwiązanie odcinka A2. Odsuwa ono drogę od miejscowości Przyłęk, Janowiec i Dzbanow. Poniżej grafiki oraz opis trasy. Do wtorku zbieramy podpisy pod listą poparcia tego wariantu. Osoby zainteresowane podpisem prosimy o kontakt w wiadomości lub komentarzu. Ekoosada Opolnica – Siedlisko Natury – gmina Bardo Janowiec.org.pl Sołectwo Przyłęk”

Informujemy, że Projektant nie wchodził i nie wchodzi w żadne porozumienia z żadnymi organizacjami, instytucjami, organami itp. w trakcie, przed oraz po zakończeniu akcji informacyjnej (w tym w szczególności podczas spotkań i dyżurów projektanta) i wszelkie tego rodzaju informacje podawane na stronach internetowych są nieprawdziwe.

Zakończenie spotkań informacyjnych

Dnia 11.06. 2019 r. zakończyły się spotkania informacyjne organizowane w gminach dotyczące rozwiązań projektowych przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” – etap II zadania, STEŚ

Spotkania te były organizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS).

Przypominamy także, że termin składania ankiet/stanowisk/opinii w sprawie przebiegów S8 upływa dnia 25.06.2019 r.

Spotkania informacyjne – termin wysyłania ankiet

W ostatnich dniach odbyły się spotkania informacyjne w gminach według terminów zawartych w tabeli z harmonogramem znajdującym się na stronie internetowej www.dk8.pl . Ostatnie spotkania informacyjne odbędą się 10.06. w Urzędzie Miasta Kłodzko oraz 11.06. w gminie Złoty Stok.

Dodatkowo przypominamy, że wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące wariantów drogi, należy przesłać w terminie 14 dni od daty spotkania, wypełniając i przesyłając ankietę dostępna na stronie internetowej www.dk8.pl . Ankiety w wersji papierowej są również dostępne w siedzibie Inwestora, Urzędnach Gmin i dodatkowo podczas spotkan informacyjnych w gminach. Poniżej tabela z terminami dla poszczególnych gmin.

Materiały dla gmin Kłodzko, Bardo, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie oraz Niemcza – spotkania informacyjne

W zakładce „spotkania STEŚ” , zamieszczono materiały na spotkania informacyjne w gminach: Kłodzko, Bardo, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie oraz Niemcza.

W zakres materiałów wchodzą:

– Ankieta

– Lokalizacja inwestycji (do wydruku na formacie A3)

– Plan lokalizacyjny – skala 1:50 000

– Plany Sytuacyjne – skala 1:2 000

Materiały dla gmin Ciepłowody, Sobótka, Kąty Wrocławskie oraz Kobierzyce – spotkania informacyjne

W zakładce „spotkania STEŚ”, zamieszczono materiały na spotkania informacyjne w gminach: Ciepłowody, Sobótka, Kąty Wrocławskie oraz Kobierzyce.

W zakres materiałów wchodzą:

– Ankieta

– Lokalizacja inwestycji (do wydruku na formacie A3)

– Plan lokalizacyjny – skala 1:50 000

– Plany Sytuacyjne – skala 1:2000

Prognoza ruchu

W zakładce Prognozy ruchu  zamieszczono uzgodniony z Zamawiającym Tom E – „Analizy i Prognozy ruchu”  z etapu STEŚ. Prezentowana w załączonym dokumencie prognoza i analiza ruchu została wykonana dla klasy S o przekroju 2×2 na całej długości projektowanego odcinka drogi krajowej nr 8 z Kłodzka do Wrocławia.

 

Warunki korzystania z serwisu

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:

  • Adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
  • Tel.: 22 375 88 88;
  •  E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania danych niezbędnych do opracowania STEŚ dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) wraz z budową obwodnic miejscowości.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostepnie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 1lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawnione tylko podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej umowy na opracowanie STEŚ dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) wraz z budową obwodnic miejscowości.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:

  • Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE;

prawo wniesienia skrgi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.

Polityka dotycząca plików „cookies”

W celu poprawnego funkcjonowania i ułatwienia obsługi serwisu strony mogą wykorzystywać pliki „cookies”. Jeżeli Państwo nie zgadzają się na wykorzystywanie tej technologi prosimy o wyłączenie tej funkcjonalności w Państwa przeglądarce lub rezygnacji z dodawania komentarzy.