Archiwa kategorii: Strona główna

Wpisy znajdujące się na stronie głównej…

Aktualizacja rozwiązań projektowych

Informujemy, że w zakładce Mapy umieszczone zostały pliki pdf rysunków uaktualnionych planów lokalizacyjnych wraz z legendami dla planowanych przebiegów projektowanej inwestycji. Przedstawione przebiegi będą stanowiły podstawę przygotowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zakresie oddziaływania inwestycji na otoczenia prace analityczne są w toku. Po ich zakończeniu i akceptacji Zamawiającego, rysunki z lokalizacją urządzeń ochrony środowiska i obszarami oddziaływania akustycznego zostaną upublicznione na stronie internetowej zadania.

Oświadczenie Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka”

Oświadczenie Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka” przekazane w nawiązaniu do Oświadczenia Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Bardo opublikowanego w dniu 18.06.2019 r. na profilu społecznościowym gminy Bardo:

https://www.facebook.com/gmina.bardo/photos/pcb.2180895085356579/2180893722023382/type=3&theater,

https://www.facebook.com/gmina.bardo/photos/pcb.2180895085356579/2180893718690049/?type=3&theater

Stanowisko Wykonawcy w sprawie wariantów proponowanych przez lokalne społeczności w trakcie spotkań informacyjnych

W związku z zakończoną akcją informacyjną oraz w kontekście nieprawdziwych informacji jakie pojawiają się na stronach internetowych a w tym w szczególności pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/groups/2231154900280820.

Cytat „Członkowie naszego stowarzyszenia w porozumieniu z projektantami drogi S8 przygotowali alternatywne rozwiązanie odcinka A2. Odsuwa ono drogę od miejscowości Przyłęk, Janowiec i Dzbanow. Poniżej grafiki oraz opis trasy. Do wtorku zbieramy podpisy pod listą poparcia tego wariantu. Osoby zainteresowane podpisem prosimy o kontakt w wiadomości lub komentarzu. Ekoosada Opolnica – Siedlisko Natury – gmina Bardo Janowiec.org.pl Sołectwo Przyłęk”

Informujemy, że Projektant nie wchodził i nie wchodzi w żadne porozumienia z żadnymi organizacjami, instytucjami, organami itp. w trakcie, przed oraz po zakończeniu akcji informacyjnej (w tym w szczególności podczas spotkań i dyżurów projektanta) i wszelkie tego rodzaju informacje podawane na stronach internetowych są nieprawdziwe.

Zakończenie spotkań informacyjnych

Dnia 11.06. 2019 r. zakończyły się spotkania informacyjne organizowane w gminach dotyczące rozwiązań projektowych przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” – etap II zadania, STEŚ

Spotkania te były organizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS).

Przypominamy także, że termin składania ankiet/stanowisk/opinii w sprawie przebiegów S8 upływa dnia 25.06.2019 r.

Spotkania informacyjne – termin wysyłania ankiet

W ostatnich dniach odbyły się spotkania informacyjne w gminach według terminów zawartych w tabeli z harmonogramem znajdującym się na stronie internetowej www.dk8.pl . Ostatnie spotkania informacyjne odbędą się 10.06. w Urzędzie Miasta Kłodzko oraz 11.06. w gminie Złoty Stok.

Dodatkowo przypominamy, że wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące wariantów drogi, należy przesłać w terminie 14 dni od daty spotkania, wypełniając i przesyłając ankietę dostępna na stronie internetowej www.dk8.pl . Ankiety w wersji papierowej są również dostępne w siedzibie Inwestora, Urzędnach Gmin i dodatkowo podczas spotkan informacyjnych w gminach. Poniżej tabela z terminami dla poszczególnych gmin.