Archiwa kategorii: Strona główna

Wpisy znajdujące się na stronie głównej…

Spotkania informacyjne – termin wysyłania ankiet

W ostatnich dniach odbyły się spotkania informacyjne w gminach według terminów zawartych w tabeli z harmonogramem znajdującym się na stronie internetowej www.dk8.pl . Ostatnie spotkania informacyjne odbędą się 10.06. w Urzędzie Miasta Kłodzko oraz 11.06. w gminie Złoty Stok.

Dodatkowo przypominamy, że wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące wariantów drogi, należy przesłać w terminie 14 dni od daty spotkania, wypełniając i przesyłając ankietę dostępna na stronie internetowej www.dk8.pl . Ankiety w wersji papierowej są również dostępne w siedzibie Inwestora, Urzędnach Gmin i dodatkowo podczas spotkan informacyjnych w gminach. Poniżej tabela z terminami dla poszczególnych gmin.

Materiały dla gmin Kłodzko, Bardo, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie oraz Niemcza – spotkania informacyjne

W zakładce „spotkania STEŚ” , zamieszczono materiały na spotkania informacyjne w gminach: Kłodzko, Bardo, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie oraz Niemcza.

W zakres materiałów wchodzą:

– Ankieta

– Lokalizacja inwestycji (do wydruku na formacie A3)

– Plan lokalizacyjny – skala 1:50 000

– Plany Sytuacyjne – skala 1:2 000

Materiały dla gmin Ciepłowody, Sobótka, Kąty Wrocławskie oraz Kobierzyce – spotkania informacyjne

W zakładce „spotkania STEŚ”, zamieszczono materiały na spotkania informacyjne w gminach: Ciepłowody, Sobótka, Kąty Wrocławskie oraz Kobierzyce.

W zakres materiałów wchodzą:

– Ankieta

– Lokalizacja inwestycji (do wydruku na formacie A3)

– Plan lokalizacyjny – skala 1:50 000

– Plany Sytuacyjne – skala 1:2000

Spotkania informacyjne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS) zapraszają do udziału w prezentacjach publicznych dotyczących rozwiązań projektowych przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” – etap II zadania, STEŚ

Zainteresowanych informujemy, że w dniach od 22.05.2019 r. do 11.06.2019 r., w Urzędach Gmin, można zapoznać się z materiałami dotyczącymi przebiegów wariantów wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Materiały te dostępne są również na stronie internetowej: www.dk8.pl. W ramach akcji informacyjnej odbędą się spotkania, podczas których zaprezentowane zostaną rozwiązania projektowe dla tego zadania. Przed każdym spotkaniem odbędzie się dyżur projektanta, podczas którego będzie można uzyskać odpowiedź na indywidualne pytania.

Prognoza ruchu

W zakładce Prognozy ruchu  zamieszczono uzgodniony z Zamawiającym Tom E – „Analizy i Prognozy ruchu”  z etapu STEŚ. Prezentowana w załączonym dokumencie prognoza i analiza ruchu została wykonana dla klasy S o przekroju 2×2 na całej długości projektowanego odcinka drogi krajowej nr 8 z Kłodzka do Wrocławia.

 

Droga krajowa nr 8 na odcinku Kodzko – Wrocława w klasie S

W dniu 08 września 2018 r. został podpisany przez Ministra Infrastruktury Aneks do Programu Inwestycji dla przedmiotowego zadania w którym to zostało potwierdzone, że droga krajowa na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko będzie o parametrach klasy S i przekroju 2×2 na całej swojej długości.

Czytaj dalej Droga krajowa nr 8 na odcinku Kodzko – Wrocława w klasie S

Warunki korzystania z serwisu

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:

  • Adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
  • Tel.: 22 375 88 88;
  •  E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania danych niezbędnych do opracowania STEŚ dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) wraz z budową obwodnic miejscowości.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostepnie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 1lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawnione tylko podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej umowy na opracowanie STEŚ dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) wraz z budową obwodnic miejscowości.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:

  • Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE;

prawo wniesienia skrgi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.

Polityka dotycząca plików „cookies”

W celu poprawnego funkcjonowania i ułatwienia obsługi serwisu strony mogą wykorzystywać pliki „cookies”. Jeżeli Państwo nie zgadzają się na wykorzystywanie tej technologi prosimy o wyłączenie tej funkcjonalności w Państwa przeglądarce lub rezygnacji z dodawania komentarzy.