Inwentaryzacja przyrodnicza- zdjęcia

1. Osobnik pierwiosnka lekarskiego Primula veris zlokalizowany w przydrożnym rowie.

2. Wilgotne łąkowe siedlisko pierwiosnka lekarskiego Primula veris

3. Zbiornik wodny, który jest siedliskiem zaskrońca oraz płazów.

4. Przykład łąki w okolicach Kłodzka.

5. Osobniki włosienicznika rzecnego Ranunculus fluitans porastającego dno rzeki Nysy Kłodzkiej.

6. Włosienicznik rzeczny – Nysa Kłodzka

7. Osobnik zaskrońca Natrix natrix sfotografowany w zbiorniku widniejącym na zdjęciu 3.