35 komentarzy dot. „Lokalizacja inwestycji

  1. Tak, znane są wyniki pomiarów ruchu. Obecnie opracowanie związane z analizą i prognozą ruchu podlega uzgodnieniu Zamawiającego. Po uzyskaniu uzgodnienia opracowanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej zadania.

 1. Czy zostały wprowadzone korekty dot. możliwości rozbudowy drogi do standardu drogi ekspresowej, zgodnie z obietnicą premiera M. Morawieckiego z 23.05, złożoną na spotkaniu w Bystrzycy Kłodzkiej?

 2. Z dniem 10 września 2018 r w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko”, została podjęta decyzja o zmianie klasy drogi z GP na S.

  1. Prosimy o więcej konkretów. Czy to znaczy, że na całym odcinku Wrocław – Kłodzko realizujecie teraz zlecenie dla koncepcji budowy drogi ekspresowej? Czy jest ona tylko jednym z wariantów? Czy mogą Państwo rozwinąć ten wątek?

   1. Zgodnie z podpisanym w dniu 08.09.2018 r. przez Ministra Infrastruktury Aneksem do Programu Inwestycji dla przedmiotowego zadania droga krajowa nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko będzie posiadała klasę drogi S i przekroju 2×2.
    Obecnie wykonywane jest Studium-Techniczno-Ekonomiczne, w ramach których poddawane są 3 warianty przebiegu S8, których przebiegi przedstawiono w zakładce Mapy http://dk8.pl/mapy-stes/ .
    Zarówno STEŚ, KP i PFU zostaną wykonane dla drogi krajowej nr 8 o parametrach klasy S i przekroju 2×2.

  2. Z jednej strony super – bardzo optymistycznie przyjmując, że to coś więcej niż kampania wyborcza. Czy idąc tym tokiem zakładają Państwo zatem ponowną analizę tras przyjętych wariantów, a w razie potrzeby ich modyfikację? W natenczas przedstawionych wariantach nie wszędzie jest miejsce na wprowadzenie drogi o standardzie S…

   1. W związku ze zmianą klasy z GP na S wykonywane są prace związane z dostosowaniem proponowanych rozwiązań do klasy S. Zarówno STEŚ, KP i PFU zostaną wykonane dla drogi krajowej nr 8 o parametrach klasy S i przekroju 2×2.

  3. Czy w związku z powyższym cała dotychczasowa dokumentacja i obecne ustalenia muszą zostać zweryfikowane pod względem możliwości poszerzenia przewidzianego pasa drogowego pod standard drogi S? z tego co kojarzę, w aktualnie zaproponowanych wariantach trasy nie wszędzie mamy do czynienia z odpowiednim marginesem, który można poszerzyć…

   1. W związku ze zmianą klasy z GP na S wykonywane są prace związane z dostosowaniem proponowanych rozwiązań na etapie STEŚ dla wszystkich proponowanych 3 wariantów do klasy S.

  1. Trasa przebiegu drogi dla której przygotowywane będzie DŚU będzie znana najprawdopodobniej w III kwartale 2019 r.
   Wariant optymalny i preferowany do dalszych prac na etapie Koncepcji Programowej zostanie wskazany po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej.

  1. Tak. Zmiana klasy projektowanej drogi z GP na S ma zasadniczy wpływ na harmonogram realizacji. Harmonogram zostanie przedstawiony na stronie internetowej po uzgodnieniu z Zamawiającym.

  1. Wariant A2 jest dużo trudniejszy w budowie oraz droższy w realizacji. Trzeba by wybudować dodatkowy most przez rzekę Nysę Kłodzką + późniejsze estakady lub tunele w miejscowościach Laskówka i Podzamek. Teren jest tutaj o dużych amplitudach wzniesień. Kolejnym argumentem przemawiającym za wariantem A3 jest to że odciąży niebezpieczny odcinek w Dębowinie oraz miejscowość turystyczną w Bardzie. Ruch międzynarodowy z Kudowa-Nachód zawsze wybierze krótsza drogę i problem zostanie nikt nie będzie nadrabiał km i omijał Kłodzko na około. Jeśli chodzi o powstanie przyszłej S46 to nie ma szans, zbyt mały ruch oraz mała ilość mieszkańców znajdujących się na trasie drogi, prędzej powstanie E-ska do Wałbrzycha.

   Droga S8 do Kłodzka będzie najszybciej w okolicach 2030 roku. Najpierw ustalanie aktualnego STEŚ wg ustaleń 2019, później decyzja środowiskowa która może ciągnąć się latami przez protesty i odwołania mieszkańców. Załóżmy że decyzji będzie wydana w 2025 rok. Ogłoszenie przetargu, weryfikacja oferentów, odwołania firm startujących w przetargu, dopiero podpisanie umowy przez firmę rok 2027. Budowa 2-3 lata i mamy rok 2030

   1. do tej pory nie było nic 🙂 dobrze, że dokumentacje szykują i przebieg. Mysle, że mieszkańcy zmęczeni korkami nie beda protestować. trzeba im to uświadomic jak tylko się da 😉

    1. Korki? Kolega kiedykolwiek jechał tą drogą wieczorem w okolicy wszystkich świętych? Przy co drugim drzewie jest znicz… średnio co parę dni na trasie Wrocław – Kudowa dochodzi do śmiertelnego wypadku. O to się tak naprawdę walczy- by zmniejszyć ilość poległych, a nie o 15 minut szybszy dojazd do pracy…

  2. Ładnie to wygląda na mapie. Tylko na mapie. Zdecydowanie odcinek A3 będzie lepszy i dodatkowo ożywi tamtą część kotliny gdzie z grogami jest troszkę gorzej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.