Mapy – STEŚ

Wariant rekomendowany

Plan sytuacyjny – odcinek realizacyjny IB

Plan sytuacyjny – II odcinek realizacyjny

Plan sytuacyjny – III odcinek realizacyjny

Plan lokalizacyjny

Plan orientacyjny

Przedstawione przebiegi będą stanowiły podstawę przygotowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zakresie oddziaływania inwestycji na otoczenia prace analityczne są w toku. Po ich zakończeniu i akceptacji Zamawiającego, rysunki z lokalizacją urządzeń ochrony środowiska i obszarami oddziaływania akustycznego zostaną upublicznione na stronie internetowej zadania.

Aktualizacja rozwiązań projektowych – luty 2020

Lokalizacja inwestycji

Plan lokalizacyjny

Przebiegi WPR1

STES_DK8_PS_WPR1_1_10

STES_DK8_PS_WPR1_11_20

STES_DK8_PS_WPR1_21_28

Legenda WPR1

Przebiegi WPR2

STES_DK8_PS_WPR2_1_10

STES_DK8_PS_WPR2_11_20

STES_DK8_PS_WPR2_21_28

Legenda WPR2

Przebiegi WPR3

STES_DK8_PS_WPR3_1_10_Optimized

STES_DK8_PS_WPR3_11_20_Optimized

STES_DK8_PS_WPR3_21_29_Optimized

Legenda WPR3

Przebiegi WPR4

STES_DK8_PS_WPR4_1_10

STES_DK8_PS_WPR4_11_20

STES_DK8_PS_WPR4_21_30

Legenda WPR4

 

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji

 

Warianty rekomendowane przez Zamawiającego do etapu STEŚ

Warianty rekomendowane przez Zamawiającego do etapu STEŚ  STES_DK8_PO_WPR_rekomendowany_Optimized

Plany orientacyjne:

Plany sytuacyjne: