Opis przebiegu projektowanych korytarzy DK8

Punkt początkowy: km 35+957, tj. zakończenie budowanej obwodnicy Kłodzka (ul. Piłsudskiego)

Punkt końcowy: km 2+100, tj. włączenie do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

Korytarz K1 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku (ul. Piłsudskiego) i po śladzie istniejącej DK8 zbliża się od strony wschodniej do skrzyżowania z DK33, omijając jednocześnie miejscowość Boguszyn.  Dalej, po śladzie istniejącym, korytarz K1 przechodzi do powiatu ząbkowickiego. Korytarz K1 na wysokości gminy Bardo odchodzi od śladu istniejącej DK8 na wschód i ponownie powraca do obecnego przebiegu na wysokości miejscowości Potworów i Przyłęk.  Następnie korytarz kieruje się w stronę Ząbkowic Śląskich przechodząc przez Braszowice oraz na schód od wsi Tarnów. Korytarz K1 omija po zachodniej stronie miasto Ząbkowice Śląskie, a następnie kieruje się dalej na północ po śladzie istniejącym, aż do granicy z powiatem dzierżoniowskim. Na terenie powiatu dzierżoniowskiego korytarz K1 przechodzi na zachód od miejscowości Przerzeczyn-Zdrój, Nowa Wieś Niemczańska, Niemcza i Wilków Wielki. Następnie korytarz odchodzi w stronę wschodnią i omija miejscowość Łagiewniki. Po przejściu na zachód od miejscowości Radzików, korytarz K1 pokrywa się ponownie ze śladem istniejącej DK8. Na terenie powiatu wrocławskiego korytarz K1 omija po zachodniej stronie miejscowości Mleczna i Jordanów Śląski oraz po wschodniej Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Rolantowice, Cieszyce, Wierzbice i Kobierzyce. Następnie korytarz odchodzi na zachód  i przechodzi pomiędzy miejscowościami Chrzanów i Racławice Wielkie do punktu końcowego włączając się w obwodnicę Wrocławia.

Korytarz K2 omija Kłodzko po południowej stronie, łączy się z DK33 i przez ok. 3 km idzie jej istniejącym śladem. Następnie skręca na północny wschód i dochodzi do DK46. Omija miejscowość Jaszkówka po południowej stronie. Kilkakrotnie krzyżuje się z DK46. Korytarz 2 prowadzony jest w ten sposób aby ominąć Obszary Chronionego Krajobrazu i miejscowość Podzamek po południowej stronie. W powiecie ząbkowickim kieruje się północny wschód. Przechodzi po zachodniej stronie wsi Laski, następnie skręca mi kieruje się na północny zachód. Miejscowości Laskówka i Janowiec mija po wschodniej stronie. Łukiem okrąża wieś Przyłęk, łączy się DK8 i idzie jej istniejącym śladem przez ok. 2,5 km. Następnie kieruje się na wschód i przechodzi pomiędzy miejscowościami Braszowice i Grochowiska. Wieś Strąkowa omija po zachodniej stronie, skręca i kieruje sie na północ. Miasto Ząbkowice Śląskie mija po wschodniej stronie. Korytarz poprowadzony został tak aby ominąć wieś Bobolice oraz geostanowiska w pobliżu miejscowości Szklary. Następnie przechodzi między wsiami Tomice oraz Koźmice, krzyżuje się z DK8 i dociera do granicy powiatu. Miejscowość Przerzeczyn-Zdrój omija po stronie zachodniej, następnie zakręca i kieruje się na północny-wschód. Korytarz poprowadzony jest na zachód od miasta Niemcza. Następnie kieruje się na północ, omija miejscowości Kietlin oraz Przystronie po wschodniej stronie i kieruje się na północny zachód. Przechodzi na zachód od Łagiewnik, skręca na północny wschód  i przechodzi między miejscowościami Radzików i Sokolniki. W powiecie wrocławskim przechodzi w pobliżu miejscowości Mleczna, po jej zachodniej stronie. Następnie kieruje się na północ, pomiędzy miejscowościami Dankowice i Janówek oraz Jordanów Śląki i Glinica. Przechodzi po zachodniej stronie wsi Wilczkowice, między wsiami Stary Zamek i Reków. Następnie omijając Olbrachtowice skręca i kieruje się na północny-wschód.  Wsie Żurawice, Owsianka oraz Racławice Wielkie omija po południowej stronie, natomiast Pustków Żurawski, Królikowice oraz Chrzanów po północnej. Za wsią Chrzanów kończy swój bieg.

Korytarz 3 przebiega śladem istniejącej DK8 do miejscowości Boguszyn. Następnie skręca i kieruje się na południowy wschód, omijając Obszary Chronionego Krajobrazu. Na wysokości miejscowości Jaszkówka łączy się z DK46 i idzie w jej pobliże do granicy powiatu. W powiecie ząbkowickim korytarz przeprowadzony został między miejscowościami Laski oraz Laskówka. Wieś Ożary omija po wschodniej stronie. Następnie skręca i omijając obszar geostanowisk kieruje się na północ. Korytarz przechodzi po zachodniej stronie miejscowości Kamieniec Ząbkowicki. Po skrzyżowaniu się z DW385 zaczyna kierować sie na północny-zachód.  Miasto Ząbkowice Śląskie mija po wschodniej stronie. Na wysokości miejscowości Szklary krzyżuje się z DK8. Korytarz został poprowadzony tak aby nie przecinał obszarów górniczych oraz miejscowości Sulisławice. W powiecie dzierżoniowskim przechodzi na zachód od wsi Ligota Mała. Miejscowości Przerzeczyn-Zdrój, Niemcza oraz Kietlin omija po zachodniej stronie. Na wysokości wsi Przystronie krzyżuje się z DK8. Korytarz przebiega po zachodniej stronie od wsi Łagiewniki i krzyżuje się z DK39. Następnie skręca i kieruje się na północny zachód tak, aby przejść między miejscowościami Radzików i Trzebnik. Przed granicą powiatu krzyżuje się z DK8. W powiecie wrocławskim miejscowość Mleczna omija po zachodniej stronie, następnie łączy się z DK8 i idzie jej istniejącym śladem do wsi Wilczkowice za wyjątkiem okolic  Dankowic i Jordanowa Śląskiego. Za miejscowością Pustków Wilczkowski ponownie krzyżuje się z DK8. Kieruje się na wschód i wsie Jaszowice, Rolantowice oraz Cieszyce omija po wschodniej stronie. Na wysokości skrzyżowania z DW346 łączy się z DK8 i idzie jej istniejącym śladem. Przed miejscowością Kobierzyce skręca i kieruje sie na północ. Omija Królikowice oraz Nowiny po wschodniej stronie, przechodzi pomiędzy miejscowościami Chrzanów i Racławice Wielkie i kończy swój bieg.

Początkowy bieg korytarza K4 pokrywa się z istniejącą DK8, aż do skrzyżowania z DW381. Następnie korytarz 4 kieruje się na północ. Przebiega na zachód od miejscowości Ścinawica, omija Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 znajdujące się w okolicy miejscowości Młynów. Następnie skręca i kieruje się na wschód, aż do granicy powiatów. Omija po północnej stronie wieś Opolnica oraz miasto Bardo. Przechodzi między miejscowościami Potworów i Przyłęk. Następnie, przez ok. 2,5 km idzie śladem istniejącej DK8. Miejscowość Braszowice mija po wschodniej stronie, natomiast Grochowiska po zachodniej. Na wysokości miasta Ząbkowice Śląskie skręca i kieruje się na północ. Na wysokości miejscowości Bobolice przecina geostanowiska i dochodzi do istniejącej DK8. Następnie, przez ok. 2 km, przebiega jej śladem. Miejscowość Szklary omija po zachodniej stronie  i kieruje się na północ do granicy powiatu. Na wysokości miejscowości Przerzeczyn – Zdrój w powiecie dzierżoniowskim skręca na wschód. Przechodzi po zachodniej stronie miasta Niemcza. Miejscowości Kietlin oraz Przystronie mija po wschodniej stronie. Korytarz 4 prowadzony jest tak, aby ominąć Łagiewniki od strony zachodniej. Następnie kieruje się na północny wschód w kierunku DK8 i przeprowadzony jest po jej istniejącym śladzie aż do miejscowości Jordanów Śląski w powiecie wrocławskim. Następnie skręca na wschód. Miejscowości Pustków Wilczkowski, Rolantowice oraz Cieszyce mija po południowej stronie. Łączy się z istniejącą DK8 i idzie jej śladem przez kolejne 5 km. Za wsią Kobierzyce skręca, kierując się na północny zachód. Swój bieg kończy za miejscowością Chrzanów, włączając się do obwodnicy Wrocławia.

Korytarz K5 rozpoczyna swój bieg w mieście Kłodzko po wschodniej stronie Wałbrzyskiej strefy ekonomicznej (ul. Piłsudskiego). Do granicy z obszarem chronionego krajobrazu przebiega w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8. Na wysokości miasta Boguszyn, które mija po wschodniej stronie, krzyżuje się z DK33. Dalej na północ dochodzi do granicy gminy Kłodzko. Po przekroczeniu granicy gminy Bardo po wschodniej stronie omija miasta Dębowina, Bardo oraz Janowiec. Przebieg korytarza prowadzony jest tak, aby ominąć zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe. Miejscowości  Laskówka oraz Dzbanów omija po zachodniej stronie. Korytarz przebiega po wschodniej stronie miejscowości Suszka i Strąkowa oraz po zachodniej stronie miejscowości Pawłowice i Grochowiska. Miasto Ząbkowice Śląskie korytarz omija stronie wschodniej. W pobliżu miejscowości Zwrócona przechodzi przez geostanowiska. Dalej kierując się na północ w okolicy miejscowości Sulisławice dochodzi do granicy powiatu ząbkowickiego. Korytarz przebiega na zachód od miejscowości Ligota Mała, a następnie po północnej stronie miast Piława Górna i Piława Dolna, jednocześnie omijając pobliskie tereny górnicze. Korytarz przeprowadzony został na północ od miasta Dzierżoniów, na wysokości którego krzyżuje się z DW384. Następnie kierując się na północny-zachód w okolicy miejscowości Mościsko dociera do gminy Świdnica. Korytarz został poprowadzony między miejscowościami Grodziszcze i Krzczonów. Na wysokości Boleścina skręca na północ i przechodzi pomiędzy wsiami Jagodnik i Miłochów. Miejscowość Pszenno  mija po wschodniej stronie, następnie skręca na wschód. Dalszy przebieg prowadzony jest na południe od Marcinkowic i na północ od Zebrzydowa. Miejscowości Szczepanów, Strzelce oraz Tworzyjanów omija po południowo-wschodniej stronie. W powiecie wrocławskim korytarz przechodzi po południowej stronie od miejscowości Wojnarowice. Kieruje się na wschód, omijając po południowej stronie miejscowości Mirosławice, Górzyce oraz Owsianka. Następnie przechodzi między wsiami Bąki oraz Królikowice, a także Racławice Wielkie i Chrzanów. Korytarz kończy się na wysokości miejscowości Domasław włączając się do obwodnicy Wrocławia.

2 komentarzy dot. „Opis przebiegu projektowanych korytarzy DK8

  1. Witam,
    Czy jest również brana pod uwagę wersja, która nie przewiduje drogi pomiędzy wsią Racławice Wielkie, a Chrzanowem?

  2. W studium korytarzowym analizowane są przebiegi korytarzy K1 – K5. Każdy z korytarzy jest analizowany z takim samym stopniem szczegółowości. Analiza wielokryterialna wskaże warianty rekomendowane do dalszych prac na większym stopniu szczegółowości w etapie STEŚ. Jednym z wariantów na etapie STEŚ będzie korytarz przebiegający po wschodniej stronie miejscowości Kobierzyce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.