Opisy przebiegu korytarzy rekomendowanych przez projektanta – KRP1, KRP2

Korytarz KRP1 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku i do wysokości miejscowości Dębowina przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 (DK8). Następnie, w pobliżu miejscowości Bardo, przebieg korytarza odsuwa się na południe od drogi istniejącej, tym samym przybliżając się do miejscowości Janowiec. Następnie korytarz przechodzi przez granice gmin Bardo i Ząbkowice Śląskie, gdzie początkowo przebiega po śladzie istniejącym, a następnie w celu ominięcia Ząbkowic Śląskich odchodzi na wschód zbliżając się do miejscowości Pawłowice, Grochowiska, Strąkowa. Na wysokości miejscowości Zwrócona korytarz KRP1 przecina ponownie istniejącą DK8 i omija po zachodniej stronie miejscowości Sulisławice, Ligota Mała, Nowa Wieś Niemczańska i Kietlin. Na wysokości miejscowości Przystronie, korytarz KRP1 przecina istniejącą DK8 i przechodzi dalej po wschodniej stronie Łagiewnik, krzyżując się z drogą krajową  nr 39 (DK39) i dwukrotnie z  DK8 w okolicy miejscowości Radzików. Od miejscowości Mleczna korytarz KRP1 oddala się na zachód i na wysokości miejscowości Popowice ponownie przecina DK8, przechodząc jednocześnie na jej wschodnią stronę. Następnie  korytarz omija miejscowości Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Rolantowice, Cieszyce i za Kobierzycami ponownie łączy się z istniejącą DK8. Swój bieg kończy za miejscowością Chrzanów, włączając się do obwodnicy Wrocławia.

Korytarz KRP2 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku i do wysokości miejscowości Boguszyn przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 (DK8). Następnie korytarz KRP2 odbiega na południe i przechodzi przez miejscowości Jaszkówka, Podzamek, Laskówka, Janowiec i na wysokości miejscowości Przyłęk ponownie łączy się z przebiegiem istniejącej DK8. Po przekroczeniu terenów górniczych (okolice Braszowic), korytarz odbiega na wschód i omija Ząbkowice Śląskie. Na wysokości miejscowości Zwrócona, korytarz KRP2 przecina istniejącą DK8  i przebiega dalej na zachód od miejscowości Sulisławice, Ligota Mała, Nowa Wieś Niemczańska, Kietlin. W okolicy miejscowości Przystronie, korytarz KRP2 krzyżuje się z istniejącą DK8, następnie od zachodu omija Łagiewniki. Na odcinku Radzików-Mleczna, korytarz KRP2 przebiega bardzo blisko drogi istniejącej, a następnie odchodzi na zachód, omijając od wschodu miejscowości Janówek, Glinica. Dalej korytarz przebiega po zachodniej stronie miejscowości Ręków, Olbrachtowice, następnie krzyżuje się z drogą wojewódzką DW346 i zbliża się do Chrzanowa przechodząc pomiędzy miejscowościami Krolikowice i Nowiny. Swój bieg kończy za miejscowością Chrzanów, włączając się do obwodnicy Wrocławia.

14 komentarzy dot. „Opisy przebiegu korytarzy rekomendowanych przez projektanta – KRP1, KRP2

 1. Idealny przebieg przyszłej DK8 to połączenie ww. korytarzy w jeden:

  – Kłodzko – Ząbkowice Śląskie wyłącznie przez miejscowość Bardo (trasa w tunelu) trasa zdecydowania krótsza mieszkańcy regionu wraz z przyszłym tranzytem który kieruje się na przejście w Kudowa-Nachód wybierze ta cześć. NIkt nie pojedzie dłuższa trasa.
  -wschodnie obejście Ząbkowic Ślaskich da rozwój powiatu, umożliwi wzrost atrakcyjności gospodarczej Ziębic oraz lepszy dojazd turystów do Kamieńca Ząbkowickiego (Pałac Marianny Orańskiej), niebawem wpisany na listę UNESCO oraz Kopalnia Złota w Złotym Stoku
  – zachodnia obwodnica Łagiewnik (patrz pomiar ruchu w 2015), nie zrealizowanie jej spowoduję zakorkowanie miejscowości a przecież nie o to Nam chodzi.
  – wydaję mi się że ostatni odcinek powinien przebiegać bliżej DK 35 która również jest mocno obciążona ruchem z duża ilością wypadków z wybudowaniem łącznika Mirosławice -Olbrachtowice spowoduję że część podróżnych wybierze nowa bezpieczniejsza trasę + ewentualny ruch turystyczny Sobótka/Ślęża

  1. Preferowany przez zarządcę drogi przebieg drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław będzie wynikiem kompilacji odcinków najlepszych/optymalnych wybranych w wyniku analizy wielokryterialnej przeprowadzonej na etapie STEŚ. W analizie wielokryterialnej będzie analizowanych szereg parametrów repezentujących poszczególne warianty decyzyjne m.in. aspekt środowiskowy, społeczny, funkcjonalno – techniczny, BRD, ekonomiczny itp. Jednocześnie informujemy, że ostateczny przebieg drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) do dalszej realizacji wskażą zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

  1. Przebieg wariantu DK8 w kierunku Świdnicy był analizowany na etapie Studium Korytarzowego i po przeprowadzeniu dokładnych analiz ekonomiczno-środowiskowych nie został rekomendowany do dalszych etapów prac projektowych, tj. Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

   1. Gdzie można zapoznać się z tymi analizami ekonomiczno-środowiskowymi? Czyżby znów księgowi i ekolodzy wygrali ze zdrowym rozsądkiem? A4 już dzisiaj robi bokami i nie pomogą żadne zaklęcia pn. trzeci pas lub likwidacja niektórych węzłów. Tylko budowa szybkiej drogi „podsudeckiej”, łączącej Bolesławiec, Złotoryję Jawor, Świdnicę, Dzierżoniów, Ząbkowice, Nysę jest w stanie rozwiązać problemy dolnośląskie. Dlatego dziwę się dolnośląskiej Dyrekcji, że nie patrzy na problem funkcjonalnie, a jedynie „księgowo”…

 2. o Tym, że ta droga jest potrzebna nikogo nie trzeba przekonywać. Proszę jednak, by zwrócić uwagę na nieaktualność podkładów fotograficznych. Na terenach wielu powiatów, w pobliżu rekomendowanych korytarzy nie są uwzględnione istniejące już zabudowania!

  1. Na etapie STEŚ zostanie przeprowadzona aktualizacja ortofotomap dla wariantów rekomendowanych przez Zamawiającego (GDDKiA) do pogłębionych analiz.

   1. Dziękuję za odpowiedź. Pozwolę sobie jednak przytoczyć komentarz przedmówcy z wyższego postu: „Takie rozwiązania należy odrzucać już na etapie Studium Korytarzowego oraz poszukiwać innych optymalnych propozycji. Poprzez sugerowanie z góry nie trafionych odcinków decyzyjnych, prowadzi się do dezinformacji zamawiającego, a czego konsekwencją jest zagrożenie błędnej decyzje ostatecznej”.

    1. Preferowany przez zarządcę drogi przebieg drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław będzie wynikiem kompilacji odcinków najlepszych/optymalnych wybranych w wyniku analizy wielokryterialnej przeprowadzonej na etapie STEŚ. W analizie wielokryterialnej będzie analizowanych szereg parametrów repezentujących poszczególne warianty decyzyjne m.in. aspekt środowiskowy, społeczny, funkcjonalno – techniczny, BRD, ekonomiczny itp. Jednocześnie informujemy, że ostateczny przebieg drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) do dalszej realizacji wskażą zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

 3. Dobrze że coś się dzieje i w perspektywie kilku lat jest szansa na przebudowę tej drogi,
  jeżeli powstanie w klasie drogi S na odcinku Wrocław – Łagiewniki (wariant 2+2 pasy w każdą stronę) to da to olbrzymi impuls rozwojowy dla powiatu Dzierżoniowskiego, skróci się czas dojazdu do pracy do Wrocławia a także turystów w Góry Sowie.
  Dzięki tej stronie będzie można na bieżąco śledzić postęp prac

 4. Często jeżdżę trasą Kłodzko-Wrocław i jestem pewien, że każdy, kto nią przejeżdża zgodzi się ze mną, że ruch na trasie już w chwili obecnej jest bardzo duży. Często w okolic Ząbkowic ciągną się kilometrowe kolejki złożone z kilkudziesięciu samochodów. Uważam, że nie myślimy perspektywicznie. W zasadzie to już na chwilę obecną ruch jest tak duży, że już dziś przydałby się układ ruchu w systemie 2+2 na całej trasie. Aż strach pomyśleć o natężeniu w 2023-2025 roku, kiedy zostanie przeprowadzona modernizacja. Weźmy jeszcze pod uwagę, że ruch na tym odcinku jest mniejszy, niż byłby gdyby droga miała wyższy standard i przepustowość (nikt nie wybiera drogi zakorkowanej, trudnej do przejechania lub o kiepskiej nawierzchni). Oczywiście, wszyscy jesteśmy świadomi, że muszą być na to pieniądze. Ale, czy nie warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem (może dofinansowanie UE?), które pozwoliłoby zrealizować tę drogę w takim systemie? Niedawno przeczytałem (http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798302-p_1.htm), że 75 km odcinek s19 ma kosztować 1,85 mld – czyli kosztowo tyle ile planuje się wydać na modernizację podobnego odcinka ósemki. A przecież nie budujemy drogi ekspresowej! Czy nie można w tym budżecie zrobić chociaż drogi 2+2, tylko namiastki w stylu 1+1 lub 2+1. Przecież będzie to droga o dużo niższym standardzie (mniejsza prędkość przejazdowa, brak skrzyżowań bezkolizyjnych, wiaduktów, przejść dla zwierząt, ścian dźwiękochłonnych, miejsc odpoczynku itp. całej infrastruktury koniecznej dla ekspresówki). Ktoś powie – przeprawa przez góry kosztuje – ale ja nie wierzę. Wiem natomiast, że pieniądze pójdą, a za parę lat wszyscy będą narzekać, że „można było od razu pomyśleć”, a teraz będzie to dwa razy droższe, a na to już nas na pewno nie stać. Co więcej, jestem pewien, że nawet przy budżecie który planuje na ten cel przeznaczyć GDDKiA można byłoby zaproponować coś więcej.

  1. Obecnie trwają prace projektowe i zadania znajduje się na początkowym etapie STEŚ wobec powyższego żadne decyzjie w zakresie docelowego przekroju drogi jeszcze nie zapadły. O możliwości realizacji DK8 na całej długości w przekroju 2×2 zadecyduje m.in. nowa analiza i prognoza ruchu, analiza ekonomiczno-finansowa przyjętych rozwiązań na etapie ŚTEŚ, potrzeby społeczne i gospodarcze kraju w zakresie rozwoju infrastruktury.

 5. Nie wydaje mi się by na odcinku Kłodzko – Bardo da się utrzymać parametr maksymalnego dopuszczalnego pochylenia podłużnego bez tunelu- bez względu na przebieg.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.