Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka nr 1B

W dniu 25.02.2021 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu został złożony wniosek o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice), odcinek realizacyjny nr 1B Bardo – Ząbkowice Śląskie.

W ramach zadania, odcinek realizacyjny nr 1 został dodatkowo podzielony na dwa odrębne zadania:

Odcinek 1A – Kłodzko – Bardo (bez węzła Bardo)

Odcinek 1B – Bardo – Ząbkowice Śląskie (z węzłem Bardo)

W zakres prac projektowych objętych aktualnym zamówieniem, po uzyskaniu Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zostaną opracowane 3 oddzielne Koncepcje Programowe wraz z PFU dla następujących odcinków drogi S8

Odcinek realizacyjny 1B – Bardo (z węzłem Bardo) – Ząbkowice Śląskie

Odcinek realizacyjny 2 – Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki

Odcinek realizacyjny 3 – Łagiewniki – Wrocław (Magnice)

Poniżej link do strony GDDKiA z informacją o złożeniu wniosku: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40920/Kolejny-wniosek-o-decyzje-srodowiskowa-dla-odcinka-S8-zostal-zlozony

Przebieg projektowanej drogi S8 na II odcinku realizacyjnym wariantu rekomendowanego

Informujemy, że w zakładce Mapy umieszczone zostały pliki pdf rysunków Planów Sytuacyjnych wariantu rekomendowanego na II odcinku realizacyjnym.

Wariant rekomendowany, to wariant zgłoszony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Na II odcinku realizacyjnym wariant rekomendowany przebiega m.in. przez lub w pobliżu takich miejscowości jak: Bobolice, Sulisławice, Ligota Mała, Niemcza, Kietlin, Przystronie.

Przebieg projektowanej drogi S8 na III odcinku realizacyjnym wariantu rekomendowanego

Informujemy, że w zakładce Mapy umieszczone zostały pliki pdf rysunków Planów Sytuacyjnych wariantu rekomendowanego na III odcinku realizacyjnym.

Wariant rekomendowany, to wariant zgłoszony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Na III odcinku realizacyjnym wariant rekomendowany przebiega m.in. przez lub w pobliżu takich miejscowości jak: Łagiewniki, Trzebnik, Glinica, Jordanów Śląski, Stary Zamek, Olbrachtowice, Owsianka, Królikowice, Chrzanów.

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – odcinek nr 2

Informujemy, że w dniu 17.12.2020, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczęła postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice), odcinek realizacyjny nr II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki w wariancie WPR1.

Poniżej link do Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

obwieszczenie BIP S8 odcinek 2

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka realizacyjnego nr 2

Informujemy, że w dniu 20.10.2020, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla odcinka Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki – jest to odcinek realizacyjny nr 2.

Poniżej link do strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39701/Wniosek-o-decyzje-srodowiskowa-dla-kolejnego-odcinka-S8-zostal-zlozony

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informujemy, że w dniu 30.09.2020, Regionala Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczęła postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowaych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice), odcinek realizacyjny nr III Łagiewniki – Wrocław(Magnice) w wariancie nr WPR1.

Poniżej link do Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

obwieszczenie BIP S8

Wariant rekomendowany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) na KOPI

W ramach posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla zadania pod nazwą: „Budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko” zarekomendowano przebieg przyszłej drogi ekspresowej S8 będący kompilacją wariantów odcinków decyzyjnych A2_B4_C4_D2+D3_E2, gdzie odcinek decyzyjny D3 został wskazany jako przełożenie drogi krajowej nr 39 (wyprowadzenie nowym śladem DK39 z miejscowości Łagiewniki).

Wybór wariantu rekomendowanego poprzedzony był przeprowadzeniem analizy wielokryterialnej uwzględniającej aspekty społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i techniczne dla każdego z proponowanych rozwiązań.

Ze względu na trwający proces kompletowania materiałów do wniosków o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla wszystkich trzech odcinków realizacyjnych S8: Kłodzko-Ząbkowice Śląskie; Ząbkowice Śląskie-Łagiewniki; Łagiewniki-Wrocław (Magnice), złożenie wniosków o wydanie decyzji DŚU będzie następowało sukcesywanie w III i IV kwartale tego roku. Pierwszy wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) będzie dotyczył odcinka Wrocław (Magnice)-Łagiewniki, a jako trzeci złożony zostanie wniosek dotyczący odcinka Ząbkowice Śląskie-Kłodzko. W toku procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Na podstawie konsultacji, zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych analiz RDOŚ, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wskaże wariant drogi przeznaczony do dalszej realizacji.

Realizację ok. 80-kilometrowego odcinka przyszłej S8 podzielono na krótsze odcinki: Kłodzko-Ząbkowice Śląskie, Ząbkowice Śląskie-Łagiewniki, Łagiewniki-Wrocław (Magnice). Taki podział inwestycji na trzy krótsze odcinki sprawi, że jej przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie realizacja będą przebiegały sprawniej. Każdy z tych etapów jest niezwykle złożony, więc takie podejście przyniesie obiektywne korzyści i ułatwi zrealizowanie tej inwestycji. Krótsze odcinki to również większa konkurencyjność na etapie przetargu.

Informujemy, że w zakładce Mapy umieszczone zostały pliki pdf planu lokalizacyjnego i planu orientacyjnego dla przebiegu wariantu zarekomendowanego w ramach posiedzenia KOPI do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Jesteśmy po posiedzeniu KOPI

Informujemy, że w dniach 21-22 kwietnia br. miało miejsce posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy udziale wszystkich zaproszonych przedstawicieli samorządów administracji państwowej, gestorów sieci i urzdzeń oraz interesariuszy zainteresowanych przebiegiem nowych wariantów projektowanej drogi S8. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, posiedzenie przeprowadzone było w trybie zdalnym przez aplikacje internetowe z wirtualnym udziałem uczestników.

Po posiedzeniu Wykonawca przystąpił do aktualizacji dokumentacji z uwzględnieniem przedstawionych uwag i opinii.

Prace te są aktualnie w toku.

Więcej o posiedzeniu KOPI:

 https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37414/Posiedzenia-KOPI-dla-S8-Wroclaw-Klodzko-juz-za-nami

Informujemy, że w następnej aktualizacji strony www Wykonawca poda szczegóły.

Zachęcamy do zapoznania się z szerszym materiałem dot. inwestycji:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37863/Zblizamy-sie-do-wydluzenia-S8-z-Wroclawia-do-Klodzka