Pytania i odpowiedzi

1. Jaki jest cel Studium Korytarzowego?

 • Określenie lokalizacji korytarzy terenowych dla przebiegu wariantów trasy
 • Wstępna analiza potencjalnych wariantów przebiegu DK8 na odcinku Wrocław – Kłodzko
 • Wstępna analiza powiązań zaproponowanych przebiegów DK8 z siecią dróg publicznych.
 • Wybór wariantów najmniej kolidujących z uwarunkowaniami lokalnymi, w tym z obszarami i obiektami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków.
 • Wykluczenie wariantów nierealnych technicznie, nie w pełni bezpiecznych, wątpliwych ekonomicznie, najmniej korzystnych społecznie i przyrodniczo.


2. W jaki sposób został określony koniec i początek odcinka objętego zadaniem

 • Początek opracowania przyjęto w km 35+956,62 drogi krajowej nr 8. Miejsce to znajduje się na ulicy Piłsudskiego, około 288 m na południe od ulicy Zajęczej w Kłodzku.
 • Koniec opracowania przyjęto w okolicach km 2+100 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

3. Na terenie jakich powiatów były prowadzone analizy dla etapu Studium Korytarzowego w zakresie poszukiwania optymalnego przebiegu drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Magnice (Wrocław)?

 • Analizy prowadzone na etapie studium korytarzowego dotyczyły powiatów: wrocławskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz świdnickiego.

4. Na terenie jakich gmin były prowadzone analizy dla stepu Studium Korytarzowego w zakresie poszukiwania optymalnego przebiegu drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Magnice (Wrocław)?

 • W zależności od rozpatrywanego przebiegu każdy z wariantów korytarza przechodził przez gminy zgodnie z poniższą tabelą (tabela otworzy się po kliknięciu w miniaturkę obrazka):

5. Jakie są długości poszczególnych wariantów korytarzy analizowanych w studium korytarzowym?

 • Długości każdego korytarza określa poniższa zbiorcza tabela

6. W jakieś strefie układu 2000 znajduje się obszar opracowania?

 • Obszar opracowania znajduje się w 6 strefie układu 2000.

7. Jaki jest największy średni dobowy ruch roczny wg GPR 2015 na analizowanym odcinku drogi krajowej nr 8?

 • Największy średni dobowy ruch roczny pomierzono w okolice miejscowości drogi wojewódzkiej nr 346 (punkt: Wirzebice/DW346kL/-Magnioce/AOW/). Wartość  ŚDRR w tym miejscu wynosi 16083

8. Ile mostów znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Magnice (Wrocław)?

 • Na odcinku drogi krajowej nr 8 pomiędzy Kłodzkiem i Magnicami (Wrocławiem) znajduje się 16 mostów w tym najdłuższy znajduje się w Kłodzku – 690,4m.

9. Droga krajowa nr 8 jest jedną z najbardziej niebezpiecznych w województwie dolnośląskim. Gdzie występują najbardziej neibezpeiczne miejsca na rozpatrywanym odcinku od Kłodzka Do Magnic (Wrocławia)?

 • Największa koncentracja wypadków występuje na odcinku pomiędzy 37 a 41 kilometrem trasy (w ciągu obwodnicy miasta Kłodzko). Inne miejscowe koncentracje wypadków występują na terenach zabudowanych w ciągu drogi takich jak miejscowości Braszowice / Tarnów na 56 km, północny wyjazd z Ząbkowic (okolice 65km), Jordanów Śląski (km 93) czy południowy odcinek Łącznika Kobierzyce. Najczęstszy rodzaj wypadków to zderzenia tylne (37%)  Zderzenia boczne (19%) oraz czołowe (15%). 7% wypadków miała miejsce z udziałem pieszych. Głównymi sprawcami wypadków są kierowcy (86% wypadków)  a główną przyczyną wypadków są niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (ok. 27%) oraz kolejno nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (20%) i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (16%).

10. Gdzie znajduje się najstarsza w Polsce figura Matki Bożej?

 • Najstarsza figura Matki Bożej znajduje się w bazylice pw. Nawiedzenia NMP w miejscowości Bardo. Figura pochodzi z 1010 roku i jest jedną z najstarszych w Europie.

 

Jeden komentarz dot. „Pytania i odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.