Rozpoczęcie etapu STEŚ

W połowie lutego 2018 roku zakończył się etap walidacji dokumentacji projektowej w zakresie Studium Korytarzowego na Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”.

W ramach działań na etapie Studium Korytarzowego, prowadzono analizy dla 5 wyodrębnionych korytarzy głównych na odcinku Kłodzko Wrocław. W konsekwencji prowadzonych analiz oraz spotkań z włodarzami oraz instytucjami z terenu powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, wrocławskiego oraz świdnickiego, Wykonawca zadania zarekomendował do dalszych prac na etapie Studium – Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dwa warianty kompilacyjne KRP1 i KRP2. Warianty te łączyły optymalne fragmenty korytarzy głównych.

Zgodnie z procedurą wykonywania tego typu opracowań projektowych, Zamawiający wybrał spośród wszystkich analizowanych korytarzy (K1, K2, K3, K4, K5, KRP1, KRP2) te które jego zdaniem powinny być analizowane w dalszym etapie prac projektowych t.j. na etapie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ).

Całość zadania na etapie STEŚ została podzielona na 5 odcinków decyzyjnych:

odcinek decyzyjny A – od km 35+956 (początek opracowania) do km 51+246
(okolice miejscowości Potworów/Przyłęk, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową
nr 3149D);

odcinek decyzyjny B – od km 51+246 (okolice miejscowości Potworów/Przyłęk, skrzyżowanie DK8 z drogą powiatową nr 3149D) do km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8);

odcinek decyzyjny C – od km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8) do km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D);

odcinek decyzyjny D – od km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D) do km 88+432
(okolice miejscowości Trzebnik i Mleczna, około 400 m za drogą powiatową nr 3030D, dodatkowo jest to miejsce planowanego końca obwodnicy Łagiewnik);

odcinek decyzyjny E – od km 88+432 (okolice miejscowości Trzebnik i Mleczna, około 400 m za drogą powiatową nr 3030D, dodatkowo jest to miejsce planowanego końca obwodnicy Łagiewnik) do km 111+020 (okolice miejscowości Domasław, jest to koniec opracowania
i włączenie w AOW).

W każdym odcinku decyzyjnym zostaną przeanalizowane następujące warianty decyzyjne:

Na odcinku decyzyjnym A, na etapie STEŚ, zostaną przeanalizowane 4 warianty decyzyjne oznaczone jako A1, A2, A3, A4 – lokalizacja zgodna z załącznikiem nr 2 do protokołu.

Na odcinku decyzyjnym B, na etapie STEŚ, zostaną przeanalizowane 4 warianty decyzyjne oznaczone jako B1, B2, B3, B4 – lokalizacja zgodna z załącznikiem nr 2 do protokołu.

Na odcinku decyzyjnym C, na etapie STEŚ, zostanie przeanalizowanych 5 wariantów decyzyjnych oznaczone jako C1, C2, C3, C4, C5 – lokalizacja zgodna z załącznikiem nr 2 do protokołu.

Na odcinku decyzyjnym D, na etapie STEŚ, zostaną przeanalizowane 4 warianty decyzyjne oznaczone jako D1, D2, D3, D4, – lokalizacja zgodna z załącznikiem nr 2 do protokołu.

Na odcinku decyzyjnym E, na etapie STEŚ, zostanie przeanalizowanych 7 wariantów decyzyjnych oznaczonych jako E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 – lokalizacja zgodna z załącznikiem nr 2 do protokołu.

Odcinki decyzyjne nie są tożsame z odcinkami realizacyjnymi określonymi w OPZ. Odcinki realizacyjne pozostają bez zmian i są określone następująco:

odcinek realizacyjny nr 1 – od km 35+956 (początek opracowania) do km 63+970
(okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8).

odcinek realizacyjny nr 2 – od km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8) do km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D).

odcinek realizacyjny nr 3 – od km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D) do km 111+020
(okolice miejscowości Domasław, jest to koniec opracowania i włączenie w AOW).

 

Wszelkie powyższe założenia zostały zamieszczone na poniższym rysunku zbiorczym.

Plan orientacyjny

43 komentarzy dot. „Rozpoczęcie etapu STEŚ

 1. Odcinek decyzyjny D – najlepszy przebieg to D3, z moich codziennych obserwacji jako użytkownika DK8 wynika że 60-70 % codziennego ruchu rozjeżdża się w stronę Dzierżoniów-Bielawa-Pieszyce (aglomeracja ok. 100 tys. mieszkańców), wybór innego przebiegu oznacza że ten cały ruch musiałby się przebić przez Łagiewniki

   1. Faktycznie chodziło mi o odcinek D2 (od strony Dzierżoniowa), moderatorowi dziękuję za czujność, fajnie że ktoś te opinie czyta, być może będą pomocne w podjęciu decyzji

   2. Obwodnica Łagiewnik /D2/ od strony Dzierżoniowa, znacznie zmniejszy atrakcyjność regionu. Korytarz biegnie blisko terenów rekreacyjnych, /zalew/ i nowo tam powstałych osiedli domków jednorodzinnych, gdzie znaczna część działek budowlanych nadal pozostaje pod zabudowę. Z drugiej strony /D3/ jest biogazownia, której woń niosą wiatry z zachodu na wschód i zniechęcenie już tam zamieszkujących. Także z jednej strony Łagiewnik obwodnica a z drugiej biogazownia i pola nie wróżą nic dobrego dla tej okolicy. Jedyną, dobrą alternatywą dla tego regionu jest odcinek D3, który przebiega po wschodniej stronie Łagiewnik i połączy drogę krajową 39. Eliminując ruch DK8 z centrum, nawet nie zauważalny będzie ten od strony drogi wojewódzkiej 384.

 2. Odcinek decyzyjny E6 oraz E7 przebiega przez budynki mieszkalne, które leżą na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Takie rozwiązania należy odrzucać już na etapie Studium Korytarzowego oraz poszukiwać innych optymalnych propozycji. Poprzez sugerowanie z góry nie trafionych odcinków decyzyjnych, prowadzi się do dezinformacji zamawiającego, a czego konsekwencją jest zagrożenie błędnej decyzje ostatecznej.

   1. Warianty B1 i B4 są zlokalizowane po wschodniej stronie Ząbkowic Śląskich. Przebiegi zarekomendowane do etapu STEŚ, przedstawiają wariantowanie w zakresie obejścia miejscowości. Preferowany przez zarządcę drogi przebieg drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław będzie wynikiem kompilacji odcinków najlepszych/optymalnych wybranych w wyniku analizy wielokryterialnej przeprowadzonej na etapie STEŚ. W analizie wielokryterialnej będzie analizowanych szereg parametrów repezentujących poszczególne warianty decyzyjne m.in. aspekt środowiskowy, społeczny, funkcjonalno – techniczny, BRD, ekonomiczny itp. Jednocześnie informujemy, że ostateczny przebieg drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) do dalszej realizacji wskażą zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

    1. „(…) Przebiegi zarekomendowane do etapu STEŚ, przedstawiają wariantowanie w zakresie obejścia miejscowości.”
     W świetle powyższych wyjaśnień, do zaakceptowania jest fakt użycia nieaktualnych podkładów ortofotomapowych na etapie sporządzania SK. Należy jednak mieć na uwadze , że przy obecnym wzroście zurbanizowania/rozbudowy mieszkaniowej w Kotlinie Kłodzkiej, etap STEŚ powinien zostać opracowany już na aktualnych ortofotomapach. Obecnie wykorzystane nie uwzględniają istniejącej zabudowy, mimo iż zlokalizowana jest ona na trasie wariantów lub też w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

  1. Preferowany przez zarządcę drogi przebieg drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław będzie wynikiem kompilacji odcinków najlepszych/optymalnych wybranych w wyniku analizy wielokryterialnej przeprowadzonej na etapie STEŚ. W analizie wielokryterialnej będzie analizowanych szereg parametrów repezentujących poszczególne warianty decyzyjne m.in. aspekt środowiskowy, społeczny, funkcjonalno – techniczny, BRD, ekonomiczny itp. Jednocześnie informujemy, że ostateczny przebieg drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) do dalszej realizacji wskażą zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

 3. Czy wariant E2 uwzględnia, jest skorelowany z obecnie prowadzonymi analizami rozbudowy DK35? E2 robi wrażenie jakby na jego łuku miałby powstać węzeł z przebudowaną DK35. Jest to zamierzone działanie?

  1. Przebieg wariantu E2 przechodzi po terenach przeznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogę S5 i nie uwzględnia przebudowy DK35.

   1. Jeżeli poszło by wariantem E2 to nie było by konieczności budowy obwodnicy Małuszowa (były takie plany). Dobudowa łącznika do DK35 pomiędzy Mirosławicami (Mirosławiczkami a potencjalnym zjazdem w Olbrachtowicach) załatwiło by także ruch z Sobótki . Dla częsci Świdniczan nie opłacało by się już jechać w kierunku Wrocławia przez DK5/ A4 tylko wybrali by wariant DK35/nowa DK8

    1. Panie szanowny , nie ubijajcie prywatnego interesu . Świdnica i Wałbrzych niech się od…. Cały problem powstał na obecnej trasie od wrocławia – łagiewniki – niemcza – ząbkowice i dalej , I w tych granicach powinien powstac plan a nie na rączkę iść Świdnicy i Wałbrzychowi ,które wcale nie mają takiego ruchu

  1. Przebieg wariantu DK8 w kierunku Świdnicy był analizowany na etapie Studium Korytarzowego i po przeprowadzeniu dokładnych analiz ekonomiczno-środowiskowych nie został rekomendowany do dalszych etapów prac projektowych, tj. Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

   1. Dziękuje za odpowiedź. Prosimy o umieszczanie jak najwięcej informacji na temat prac tutaj na stronie, albo w innych serwisach 🙂

   2. I bardzo dobrze, przebudowa DK8 ma rozwiązać problem przeciążenia ruchem, bezpieczeństwa i poprawy komunikacji na trasie Magnice – Kłodzko, a nie drogi DK35 (Wałbrzych -Świdnica – Wrocław). Nie da się wszystkich zapóźnień komunikacyjnych dawnego województwa wałbrzyskiego rozwiązać jedną drogą (S8).

 4. A3+B1+C2+D2+E3+E6
  Odcinek sudecki A3 wpisuje się konsekwentnie w układ drogowy uwzględniający nową obwodnicę Kłodzka z kierunkami na Kudowę i Boboszów. Dalszy przebieg trasy to w skrócie jak najmniej kilometrów i zakrętów.

  1. Preferowany przez zarządcę drogi przebieg drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław będzie wynikiem kompilacji odcinków najlepszych/optymalnych wybranych w wyniku analizy wielokryterialnej przeprowadzonej na etapie STEŚ. W analizie wielokryterialnej będzie analizowanych szereg parametrów repezentujących poszczególne warianty decyzyjne m.in. aspekt środowiskowy, społeczny, funkcjonalno – techniczny, BRD, ekonomiczny itp. Jednocześnie informujemy, że ostateczny przebieg drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) do dalszej realizacji wskażą zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

 5. Odcinek decyzyjny E – najsensowniejszy przebieg to E5 i E1. Propozycje E6 i E7 przebiegają przez już istniejące, nowowybudowane domy. W przypadku odcinka E7 jest to grupa około 13 budynków przy ul. Malinowej w Kobierzycach, przez środek której centralnie przebiega ten wariant. W przypadku odcinka E6 jest to ok. 5 domów przy ul. Kwiatowej, Wesołej i Długiej w Królikowicach… Odcinek E2 jest natomiast na tyle oddalony od korytarza starej „ósemki”, że najprawdopodobniej kierowcy będą i tak skracali sobie drogę jadąc starym korytarzem przez miejscowości… Natomiast odcinek E4 przebiega zbyt blisko szkoły podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim (szkoła znajdzie się wtedy pomiędzy dwoma drogami starą i nową 8) – w odróżnieniu od odcinka E1, który mija całą wieś po stronie wschodniej wzdłuż linii kolejowej.

  1. -> Grzesiek
   Nie zgadzam się ze stwierdzeniem , że E2 spowoduje, że ludzie będą skracac i jechać starą DK8. To raptem moze 2-3 km więcej a w zamian musieli by jechać wioskami. Oczywiście ludzie z okolic Cieszyc, Rolantowic, Pustkowa Wilczkowskiego, Jaszowic, Wierzbic będa korzystac raczej ze starej drogi ale mieszkańcy Sobótki i okolic i dalej Świdnicy zyskają.

 6. Odcinek decyzyjny E.
  Propozycja E6 przebiega przez środek 11ha lasku położonego za wsią Chrzanów w obrębie Racławice Wielkie. Dla gminy Kobierzyce, której lesistość nie przekracza 3% powierzchni, strata każdego kompleksu leśnego jest wielką szkodą dla środowiska naturalnego, a w konsekwencji dla samych mieszkańców…
  Propozycja E7 przebiega natomiast przez trzecią część 52-hektarowego zabytkowego parku we wsi Kobierzyce, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/3841/427/W z dnia 19.10.1978r. ze szkodą również dla dziedzictwa narodowego…

  1. już się zaczyna. Puszcze białowieską wycinają, tam protestuj, wywożą drzewa bez kory. Na tych co widziałem nie ma kornika. Dziękuje wszystko w temacie.

   Pasek na droge nie zakłóci równowagi zieleni w gminie, raczej bym miał pretensje do gminy że doprowadziłą do tych trzech procent zalesienia. Niecvh odtwarzaja lasy, druga sprawą to rolnicy, kórzy wyucinają drzewa jak popadnie i przerabiająna pole.

   WYCIĘTY PASEK NA NOWOCZESNĄ ŁADNĄ DROGĘ NIE JEST ŻADNYM PROBLMEME, ZOBACZ SOBIE NA MAPACH JAK MAŁO ZAJMUJĄ TAKIE DROGI WZGLĘDEM RESZTY OBSZARÓW, KTÓRE MIJAJĄ.

 7. @Grzesiek
  My jako mieszkańcy/użytkownicy drogi powinniśmy lobbować aby przyszła trasa powstała w nowym szlaku i w jak najmniejszym % wykorzystywała stara „ósemkę”.
  Dlatego wariat E5 przytoczony przez Ciebie za optymalny mija się z celem niech stara droga zostanie wyłącznie dla ruchu lokalnego. Wariant E6 jest bardzo ciekawa propozycją a przyszła drogę można wybudować obok lasku.

    1. widać ile ludzi tyle opinii. Tu nie ma optymalnego rozwiązania dla wszystkich … średnio rozsądne to, by cała Kotlina nadkładała kilometrów przed samym Wrocławiem, by odbijać w tamtą stronę. Ruch wróci na starą drogę.

  1. W czym tu jest problem ze idzie po starej 8 czesciowo ?
   Tylko i wylacznie taki wariant nalezy brac pod uwage na obaszrze E5/6/7, odalic droge na wschod od miejscowosci.
   We wsi jak Krolikowice/Kobierzyce sa plany zagospodarowania przestrzennego i sama nowa zabudowa. Droga 8 ma szeroki pas drogowy do ktorego nalezy „dokleic” nitke drogi i zrobic droge 2+1 , nic wiecej nie jest potrzebne _ skrzyzowania bezkolizyjne. Nie ma tam temau budynkow/domow etc…

 8. Witam. Mieszkam w okolicy Niemczy i zawodowo zajmuję się budową dróg. Optymalny przebieg drogi przez gminę Niemcza to wariant C2 – dość łagodny teren o małych walorach przyrodniczych, połączenie z uczęszczanymi drogami powiatowymi do Dzierżoniowa – siedziby Powiatu (kierunek Piława Górna i kierunek Gilów), możliwość wykorzystania pasa drogowego obwodnicy Niemczy z lat 70-tych, bliskość kopalni kamienia drogowego w Kośminie (możliwość bezpośredniego połączenia kopalni z nowa drogą w miejsce dotychczasowego tranzytu przez Kośmin i Piławę Górną), bliskość wytwórni mas bitumicznych w Niemczy.
  Zdecydowanie gorszy jest wariant C3 – przebiega przez strome zbocza Wzgórz Szklarskich, Dobrzenickich i Dębowych poprzecinanych dolinami, przecina drogi powiatowe do Strzelina i Ciepłowód (mniej uczęszczane niż do Dzierżoniowa), będzie negatywnie wpływać na walory przyrodniczo-turystyczne Gminy Niemcza (Uzdrowisko Przerzeczyn Zdrój ze strefami ochrony uzdrowiskowej, Wzgórza Dębowe, dolina rzeki Ślęzy, ogród botaniczny Arboretum Wojsławice).

 9. E6 jest kompletnie bez sensu. Królikowice i Kobierzyce rozbudowują się w swoją stronę wzajemnie i pewnie za kilka lat połączą się. Dopiero co przebudowano drogę łączącą obie miejscowości, zbudowano gazociąg i kanalizację. Wzdłuż tej drogi budują się domy. I co? teraz to rozwalać? Bez sensu. Tu nawet niespecjalnie byłoby miejsce na jakiś wiadukt nad tą nową drogą lub węzeł włączający Kobierzyce do niej (chyba, że burząc domy lub budując tuż koło nich).
  Zdecydowanie sensowniejszy jest E5. Biegnie w większości po starej DK8, tylko na południowym odcinku oddala się od Kobierzyc (i słusznie) i idzie po polach, z dala od domów.

  1. Dopuszczanie teakiego wariantu jak E6 jest marnotrawieniem srodkow publicznych. W okolicach Kobierzyc tylko wariant E5 ma sens ( nie burzy domow, idzie w zasadzie w pasie drogowym sarej 8ki) + wykonanie podziemnego przejazdu pod 8mka w kierunku Pelczyc/Kuklic.

  2. E6 już dzisiaj nie wchodzi w grę. Nie ma miejsca ze względu na działku budowlane/przemysłowe już w większości zabudowane. Kobierzyce już praktycznie są połączone z Kobierzycami.
   Dalej optuję przy E2. Tam mamy zabezpieczony korytarz pod drogę klasy S więc nawet jak na tym odcinku tj do jordanowa miała by być eska to Kotlina nie powinna narzekać bo niewiele dłuższa droga zostanie skompensowana lepszymi parametrami trasy.
   Łagiewniki, Wilków, Niemcza, Nowa Wieś, Przyżeczyn oczywiście jedynie słuszny przebieg ze wzgledu na ukształtowanie terenu, zabudowę itd jest od strony zachodniej.

 10. Jestem kompletnym laikiem w sprawie budowy dróg i nie zrozumiałam dużo z opisu przebiegu nowej drogi. Czy ktoś może mi powiedzieć czy istnieje zapis w tych projektach, że droga będzie przechodzić przez wieś Wojciechowice k. Kłodzka? Dziękuję

  1. Przebiegi wariantów zarekomendowanych do etapu STEŚ zostały pokazane w zakładce mapy – STEŚ (warianty rekomendowane przez Zamawiającego do etapu STEŚ).

 11. Jestem za tym żeby w obrębie Kobierzyc droga przechodziła zgodnie ze studium uwarunkowań jakie gmina posiada i wszyscy kupujący nieruchomości oraz budujący domy brali to pod uwagę. Byłoby wielkim nieporozumieniem i szkodliwością ze strony rządu/wojewody gdyby dopuścił do przebiegu drogi inaczej niż w studium.

 12. Stara 8 powinna być dla ruchu lokalnego dla mieszkańców Pustkowa Wilczkowskiego, Jaszowic, Rolantowic, Cieszyc, Wierzbic, Kobierzyc, Pełczyc, Kuklic, Magnic – wreszcie można by było spokojnie dojeżdzać do Wrocławia.
  Wszscy którzy jadą bardzjej z południa powinni jechać nową drogą a nie po starej 8.
  Najlepszy wariant to E2 albo E6.

 13. Można rozpatrywać różne warianty ominięcia Łagiewnik ale z tych co widać tylko zachodni D2 jest dla mieszkańców Łagiewnik najlepszy. Kilka tysięcy samochodów idących do i z trójmiasta (Pieszyce, Dzierżoniów, Bielawa jak również z Nowej Rudy) nie będzie jechać obok szkoły, urzędu i zjazdu na TAMĘ jak również stać na światłach w centrum Łagiewnik. Jeżeli powstanie wersja wschodnia tj. od strony Strzelina to samochody jadące od Dzierżoniowa nie pojadą na zjazd za Łagiewniki tylko na światłach pojadą starą nitką DK8 do zjazdu za Radzikowem. Wersja D2 od strony Dzierżoniowa prowadzona jest daleko od zabudowań ponad 300 m i więcej. Jedynie zjazd z S8 w kier.Łagiewnik jest ok 100 od zabudowań ale wtedy tym zjazdem samochody będą jechać ok 50 km i będzie ich o ok. 70% mniej niż obecnie obok tych domów ul. Jedności Narodowej jedzie. Obwodnica od strony Strzelina krzyżować się będzie z biegnący gazociągiem zasilającym w gaz kotlinę kłodzką. Jak mówią starsi ludzie jak budowali ten gazociąg to budowniczowie natrafi tam na wody podskórne i mieli sporo kłopotów. Dodatkowo w jej okolicach pozostaną studnie głębinowe, z których czerpana jest woda dla gminy Łagiewniki i Kondratowice. Przebieg ok 570 m drogi od Tamy nie spowoduję żadnego uszczerbku dla walorów przyrodniczych i wypoczynkowych Tamy. Te walory skutecznie zniszczyły poprzednie władze gminy zezwalając na budowę kilkanaście metrów od brzegu domów mieszkalnych.

Pozostaw odpowiedź CH2M Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.