Rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko dla odcinka realizacyjnego I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie – pododcinka IB Bardo – Ząbkowice Śląskie.

Nawiązując do Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca 2021r., znak WOOŚ.420.6.2021.AMA.10, w sprawie przystapieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie, informujemy o rozpoczęciu w najbliższych dniach konsultacji społecznych w tej sprawie.

Konsultacje społeczne w ramach procedury wydawania DŚU będą trwały od dnia 28-06-2021 r. do dnia 27-07-2021 r. (włącznie). W tych dniach każdy może zgłaszać uwagi i wnioski do postępowania do RDOŚ.

W trakcie trwania konsultacji wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), zamieszczoną na stronie internetowej w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” – LINK oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław.

Przewiduje się następujące formy zgłaszania uwag i wniosków do postępowania:
– w formie pisemnej, do przesłania na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
– ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zainteresowani, którzy chcą uzyskać dostęp do dokumentów proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numer tel: 71 747 93 00 lub drogą mailową na adres sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania dokumentów (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W raporcie o oddziaływaniu na środowisko, który jest składową wniosku o wydanie DŚU dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska, takie ja rośliny, zwierzęta, krajobraz oraz wpływu na zdowie i życie ludzkie. Każda zainteresowana tą kwestią osoba ma możliwość zapoznania się z w/w raportem i zgłoszenia ewentualnych wniosków, uwag. RDOŚ, na podstawie zgromadzonych materiałów i analiz, w DŚU wskaże wariant drogi S8 przeznaczony do dalszych prac w ramach Koncepcji programowej i ostatecznie do przyszłej realizacji oraz określi dla niego środowiskowe uwarunkowania, co oznacza m.in. określenie lokalizacji przejść dla zwierząt czy ekranów akustycznych.

6 komentarzy dot. „Rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko dla odcinka realizacyjnego I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie – pododcinka IB Bardo – Ząbkowice Śląskie.

 1. Byłem wielkim entuzjastą budowy drogi s 8 obecnie już nie powód nasza slimacząca się biurokracja narady spotkania konsultacje i tak w kółko.

 2. Droga powinna już powstać kilkanaście lat temu. Niestety nie da się wszystkim dogodzić. Ta droga jest potrzeba dla calego regionu. Po co te konsultacje? Bo temu pasuje a temu nie pasuje. Dobro całego regionu i województwa powinno się liczyć. Ile jeszcze osób ma zginąć na dk8?

  1. Po to że ludzie tutaj nie chcą mieszkać koło drogi, a puszczenie jej przez Natura 2000 jest absurdem. Droga jest potrzebna, ale walczmy o tunel. Brak kasy nie jest argumentem.

   1. Tunel? No to sobie poczekamy na autostradę kolejne 20 lat….
    Jak wam przeszkadza droga to się przeprowadźcie. Niech zrobią droge z Wrocławia do Łagiewnik z rozjazdami na Strzelin i Dzierżoniów a z Łagiewnik do Kłodzka niech się dogadują kolejne dziesięciolecia. „Walczmy o tunel” bo komuś planowana droga przeszkadza…
    2,903 miliona mieszkańców dolnego śląska musi poczekać bo jest kilku niezadowolonych w Bardo.

  2. droga nie zabija, tylko kierowcy jadący niezgodnie z przepisami. Podobno nie ma gdzie wyprzedzać, szczególnie tych co jadą „90 km/h” , a jak już się uda, to na łuku…Nowa droga powstanie, a problem nadmiernej prędkości, bezmyślności, braku wyobraźni zostanie. I przy pierwszym wypadku usłyszymy pewnie, że znaki nie takie…

 3. To prawda ale samochodów będzie przybywać na tej trasie. Sam mieszkam 600 m od planowanej autostrady. Straciłem bliską osobę na dk8. Jeżdżę ta droga codziennie a kierowców „jeżdżę szybko ale bezpiecznie” jest plaga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.