Wariant rekomendowany na KOPI

W ramach posiedzenia KOPI zarekomendowano do wystąpienia z wnioskiem o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do dalszych pracy na etapie Koncepcji Programowej, wariant będcy kompilacji warinatów odcinków decyzyjnych A2_B4_C4_D2+D3_E2, gdzie D3 został wskazany jako przełożenie drogi krajowej nr 39 (wyprowadzenie DK39 z miejscowości Łagiewniki).

Złożenie wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich trzech odcinków realizacyjnych drogi ekspresowej S8 planowane jest do końca 2020 r.

W toku procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, RDOŚ przeprowadzi konsultacje społeczne. Na podstawie tych konsultacji oraz zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych analiz RDOŚ,  w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskaże wariant drogi przeznaczony ostatecznie do realizacji.

Wariant rekomendowany został pokazany na rysunku w zakładce mapy.

4 komentarzy dot. „Wariant rekomendowany na KOPI

  1. E2 to oburzajacy wariant, ktorego mialo tu nigdy nie byc. Gmina zawsze mowila ze DK8 bedzie przebiegac tym samym korytarzem co obecnie istniejaca DK8. Kto teraz wyplaci zadoscuczynienie za utrate wartosci i atrakcyjnosci licznych dzialek???

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.