Zakończenie spotkań informacyjnych

Dnia 11.06. 2019 r. zakończyły się spotkania informacyjne organizowane w gminach dotyczące rozwiązań projektowych przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” – etap II zadania, STEŚ

Spotkania te były organizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS).

Przypominamy także, że termin składania ankiet/stanowisk/opinii w sprawie przebiegów S8 upływa dnia 25.06.2019 r.

5 komentarzy dot. „Zakończenie spotkań informacyjnych

  1. Proszę nie patrzeć na kilku zadymiarzy. Jest ich tylko paru, a osób które są za to są setki tysięcy lokalnych oraz miliony z całej Polski.

    Obecnie droga idzie przez same centra miejscowości tysiące ludzi ma pod oknami drogę. Projekcujcie tak jak tzreba dla dobra całości społeczeństwa i nie patyrzcie że jednostka ma problem.

    POZDR.

    1. Prace projektowe na etapie STEŚ zakończą się zgodnie z obowiązującym harmonogramem jesienią 2019 roku. Projektant przekaże w tym terminie wyniki analiz przebiegu trasy pod względem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym ( w tym również pod względem społecznym). Na tej podstawie GDDKiA zarekomenduje we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Pozostaw odpowiedź CH2M Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.