Wszystkie wpisy, których autorem jest Karolina Szczepanik

Prognoza ruchu

W zakładce Prognozy ruchu  zamieszczono uzgodniony z Zamawiającym Tom E – „Analizy i Prognozy ruchu”  z etapu STEŚ. Prezentowana w załączonym dokumencie prognoza i analiza ruchu została wykonana dla klasy S o przekroju 2×2 na całej długości projektowanego odcinka drogi krajowej nr 8 z Kłodzka do Wrocławia.

 

Warunki korzystania z serwisu

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław

b) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu realizacji Opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest właściwe funkcjonowanie niniejszego serwisu.

c) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (o ile takowe zostały zgromadzone), prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

d) Serwis gromadzi dwa typy danych, są to dane dobrowolnie podane na stronie podczas wypełniania formularza (w tym adres email oraz podpis) oraz dane techniczne takie jak adres IP oraz rodzaj przeglądarki.

e) Dane nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.

Polityka dotycząca plików „cookies”

W celu poprawnego funkcjonowania i ułatwienia obsługi serwisu strony mogą wykorzystywać pliki „cookies”. Jeżeli Państwo nie zgadzają się na wykorzystywanie tej technologi prosimy o wyłączenie tej funkcjonalności w Państwa przeglądarce lub rezygnacji z dodawania komentarzy.

Pytania i odpowiedzi

1. Jaki jest cel Studium Korytarzowego?

  • Określenie lokalizacji korytarzy terenowych dla przebiegu wariantów trasy
  • Wstępna analiza potencjalnych wariantów przebiegu DK8 na odcinku Wrocław – Kłodzko
  • Wstępna analiza powiązań zaproponowanych przebiegów DK8 z siecią dróg publicznych.
  • Wybór wariantów najmniej kolidujących z uwarunkowaniami lokalnymi, w tym z obszarami i obiektami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków.
  • Wykluczenie wariantów nierealnych technicznie, nie w pełni bezpiecznych, wątpliwych ekonomicznie, najmniej korzystnych społecznie i przyrodniczo.

Czytaj dalej Pytania i odpowiedzi

Raport z przeglądu obiektów inżynierskich

Poniżej zamieszczony został link do raportu z przeglądu obiektów inżynierskich w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice).
Wizja lokalna, na postawie której został wykonany raport, odbyła się w dniach                        2-6 października 2017 r.

 

Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej – 02-06 października 2017 r.

Poniżej zamieszczone zdjęcia stanowią część dokumentacji fotograficznej wykonanej na potrzeby obecnie opracowywanego raportu z przeglądów obiektów mostowych.

Zdjęcie nr 1. Bardo, droga krajowa nr 8 , widok na jezdnię mostu w km 47+301. Po prawej stronie widok na Nysę Kłodzką i kolej – dalej na wschód Góry Bardzkie, gdzie wstępnie rozpatrywany jest w studium korytarzowym tunel na ewentualnym nowym przebiegu drogi krajowej nr 8.

Czytaj dalej Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej – 02-06 października 2017 r.

Opis przebiegu projektowanych korytarzy DK8

Punkt początkowy: km 35+957, tj. zakończenie budowanej obwodnicy Kłodzka (ul. Piłsudskiego)

Punkt końcowy: km 2+100, tj. włączenie do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

Korytarz K1 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku (ul. Piłsudskiego) i po śladzie istniejącej DK8 zbliża się od strony wschodniej do skrzyżowania z DK33, omijając jednocześnie miejscowość Boguszyn.  Dalej, po śladzie istniejącym, korytarz K1 przechodzi do powiatu ząbkowickiego. Korytarz K1 na wysokości gminy Bardo odchodzi od śladu istniejącej DK8 na wschód i ponownie powraca do obecnego przebiegu na wysokości miejscowości Potworów i Przyłęk.  Następnie korytarz kieruje się w stronę Ząbkowic Śląskich przechodząc przez Braszowice oraz na schód od wsi Tarnów. Korytarz K1 omija po zachodniej stronie miasto Ząbkowice Śląskie, a następnie kieruje się dalej na północ po śladzie istniejącym, aż do granicy z powiatem dzierżoniowskim. Na terenie powiatu dzierżoniowskiego korytarz K1 przechodzi na zachód od miejscowości Przerzeczyn-Zdrój, Nowa Wieś Niemczańska, Niemcza i Wilków Wielki. Następnie korytarz odchodzi w stronę wschodnią i omija miejscowość Łagiewniki. Po przejściu na zachód od miejscowości Radzików, korytarz K1 pokrywa się ponownie ze śladem istniejącej DK8. Na terenie powiatu wrocławskiego korytarz K1 omija po zachodniej stronie miejscowości Mleczna i Jordanów Śląski oraz po wschodniej Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Rolantowice, Cieszyce, Wierzbice i Kobierzyce. Następnie korytarz odchodzi na zachód  i przechodzi pomiędzy miejscowościami Chrzanów i Racławice Wielkie do punktu końcowego włączając się w obwodnicę Wrocławia.
Czytaj dalej Opis przebiegu projektowanych korytarzy DK8