O drodze DK 8

Droga krajowa nr 8 ma długość 849 km i stanowi odcinek międzynarodowej trasy E67. DK 8 jest najdłuższą drogą krajową w Polsce i przebiega przez pięć województw (dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie) od granicy kraju z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku.

Droga krajowa nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko jest drogą o przekroju jednojezdniowym dwupasmowymi z nieumocnionymi poboczami. Droga ta charakteryzuje się małą ilością odcinków wyposażonych w pasy awaryjne i pasy ruchu, występowaniem bezpośrednich zjazdów na pola, łąki, posesje prywatne, obecnością przystanków autobusowych, przejść dla pieszych. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie przedgórza i gór, przez co DK 8 jest drogą krętą z licznymi wzniesieniami i spadkami. Obecna trasa przebiega przez tereny zabudowane, w tym zabudowy mieszkaniowej, oraz obszary uzdrowiskowe. Wysokie natężenie ruchu na tym odcinku jest generowane zarówno przez ruch tranzytowy, turystyczny, jak i lokalny. Dodatkowo zaobserwować można również ruch maszyn rolniczych oraz rowerzystów. Wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz powodują wzrost liczby wypadków.